O mnie

      Podczas pracy terapeutycznej, poszukując strategii i interwencji terapeutycznych czerpię z dorobku różnych szkół psychoterapii. Celem takiego podejścia jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju klienta, z uwzględnieniem jego niepowtarzalnej osobowości, potrzeb i celów.

      Szczególnie inspiruje mnie nurt psychoterapii humanistycznej, egzystencjalnej, skoncentrowanej na procesie doświadczania, psychodynamicznej, gestalt oraz poznawczo – behawioralnej.

       Integracja w psychoterapii wiąże się z poszukiwaniem uporządkowanego i całościowego myślenia o człowieku i procesie zmiany, w którym wykorzystuje się różne sposoby rozumienia go i związane z nimi metody postępowania.

       Od 16 lat jako psycholog towarzyszę ludziom w trudnych życiowych momentach. Połowę tego czasu spędziłam szczególnie blisko problemów natury emocjonalnej prowadząc psychoterapię indywidualną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych i służby zdrowia.

       Dwa wydarzenia edukacyjne szczególnie wpłynęły na kierunek mojego życia zawodowego i osobistego. Na początku drogi studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim zapoczątkowały przebiegający równolegle proces samokształcenia w zakresie wiedzy o psychice człowieka. 4 letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, otworzyły nową bardzo optymistyczną perspektywę rozumienia i doświadczania psychiki człowieka, jako dynamicznego procesu pozytywnej przemiany.